aug 19

Westdorp op Google Maps

Westendorp

Tot voor kort werd de wijk, die wij kennen als Westdorp, op Google Maps abusievelijk aangeduid als ‘Bergen Binnen’.

Dank zij een gezamenlijke actie van enkele leden van onze vereniging wordt sinds 17 augustus 2021 Westdorp op Google Maps ook aangeduid als Westdorp.