Over ons

Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o.

Wat doen wij?

In september 1994 heeft  een aantal bewoners van de Eeuwigelaan in Bergen-NH het initiatief genomen om een vereniging op te richten. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en de kwaliteit van het wonen aan of nabij de Eeuwigelaan.

De directe aanleiding hiervoor was het plan van de gemeente om een tweede fietspad langs de zuidzijde van de Eeuwigelaan aan te leggen. De vereniging heeft zich hiertegen toen  met succes verzet.

De vereniging heeft in de loop der jaren haar nut bewezen en heeft o.a. het grootschalig kappen van bomen langs de laan weten te voorkomen. De vereniging heeft met succes kritiek geleverd op het bestemmingsplan Bergen Dorpskern – Zuid. Daarnaast heeft zij  zich ook ingezet voor het planten van heggen langs de rijbaan, het plaatsen van verkeers- en straatnaamborden,het verbeteren van de ontvangst van radiogolven, het realiseren van buurtpreventie en van een buurt – AED.

Bovendien heeft de vereniging zich de laatste jaren actief ingezet om te voorkomen, dat het landschappelijke karakter van de laan zou worden aangetast door de aanleg van een tweede fietspad, waarvan het nut naar de mening van de vereniging niet is aangetoond.

Dit streven is vastgelegd  in een tweetal documenten, t.w.:

De gemeenteraad heeft op 18 juli 2018 in grote meerderheid besloten het beoogde tweede fietspad niet aan te leggen, maar eerst andere mogelijkheden te onderzoeken.

Negen maanden later kwam de raad hier plotseling op terug. Er moest toch een tweede fietspad komen. Onze belangenvereniging heeft hiertegen bezwaar en beroep ingesteld. De tekst van ons beroepschrift bij de Rechtbank Noord Holland van 20 april 2021 vindt u hieronder.